გაიარეთ რეგისტრაცია

პირადი მონაცემები
კონტაქტი
რეზუმე
ვერიფიკაცია
თანხმობა/ხელმოწერა

CBMG
  1. რეკომენდატორის, არჩევა შეგიძლიათ თავად რეკომენდატორების ჩამონათვალიდან.
  2. იმისათვის, რომ მოხვდეთ რეკომენდატორების სიაში საჭიროა მუშაობდეთ ციფრულ ოფისში და გავლილი გქონდეთ სტაჟირება.