ჩვენ ვზრუნავთ თანამშრომლების კვალიფიკაციის და ცოდნის ამაღლებაზე

კომპანია CBMG - ს ყველა თანამშრომელს გაქვთ შესაძლებლობა განვითარდეთ თქვენს სფეროში, ისწავლოთ და დაეუფლოთ ახალს ან აიმაღლოთ კვალიფიკაცია.

კვალიფიკაციის ამაღლება

კომპანიის მომსახურეობის ხარისხის გაუმჯობესების და პროფესიონალი კადრის ჩამოყალიბების მიზნით CBMG – ს განათლების სტუდია პერიოდულად  შემოგთავაზებთ კვალიფიკაციის ასამაღლებელ ტრენინგებს და კურსებს. დასწრებას და ჩაწერას შეძლებენ მხოლოდ კომპანიაში დასაქმებული თანამშრომლები ან მათი რეკომენდაციით უცხო პირებიც. სიახლეები  განთავსდება აქ. შესაძლებელია წინასწარი მოთხოვნა სასურველი ტრენინგის ან კურსის, ამისათვის საჭიროა ჩაეწეროთ წინასწარ. მინიმუმ 20 კაციანი ჯგუფის შემთხვევაში მოთხოვნილი ტრენინგი ან/და კურსი დაიგეგმება. იმ შემთხვევაში თუ თანამშრომელი საკუთარი ციფრული სახელით გახდება მინიმუმ 10 უცხო პირის რეკომენდატორი თავად დასწრებას შეძლებს უფასოდ.

პროფესიული განათლება

CBMG – ს განათლების სტუდია სხვადასხვა სფეროში პერიოდულად  შემოგთავაზებთ: ტრენინგებს, კურსებს, პრაქტიკებს და სტაჟირებებს თქვენი პროფესიული განათლების და განვითარებისათვის. დასწრებას და ჩაწერას შეძლებენ მხოლოდ კომპანიაში დასაქმებული თანამშრომლები ან მათი რეკომენდაციით უცხო პირებიც. სიახლეები  განთავსდება აქ. შესაძლებელია წინასწარი მოთხოვნა სასურველი ტრენინგის ან კურსის, ამისათვის საჭიროა ჩაეწეროთ წინასწარ. მინიმუმ 20 კაციანი ჯგუფის შემთხვევაში მოთხოვნილი ტრენინგი ან/და კურსი დაიგეგმება. იმ შემთხვევაში თუ თანამშრომელი საკუთარი ციფრული სახელით გახდება მინიმუმ 10 უცხო პირის რეკომენდატორი თავად დასწრებას შეძლებს უფასოდ.

ტრენინგი: გაყიდვების სწორად წარმართვა და ზრდა. შეთავაზებების მომზადება და წარდგენა.

ტრენინგი: მარკეტინგის საკითხებში. მარკეტინგული სტრატეგიები. პიარის სახეები და მათი სწორად დაგეგმვა.

ტრენინგი: კომპანიის მუშაობის სტრატეგიული გეგმა და მისი განხორციელების მეთოდები.